Synesoft
+420 774 203 373 synesoft@synesoft.cz cz en
Nezávislé audity a poradenství v IT oblastivíce

Nezávislé audity a poradenství v IT oblasti

Přirozeným vývojem spočívajícím v postupné rozšiřování IT funkcí se každý podnik po určité době dostane do situace, kdy je komplexita interních systému tak vysoká, že přestávají fungovat. Integrace nových prvků se stává složitou a velice nákladnou. Nové technologie sice částečně tento problém řeší, ale jejich propojení se stávajícími systémy vyžaduje vysokou míru specifických úprav.

Díky našemu know how a nezávislému pohledu, dokážeme tento problém identifikovat, popsat a navrhnout jednoduché a účinné řešení, díky kterému budou Vaše systémy zase fungovat, budou flexibilnější, univerzálnější a levnější.

Created by ArtWeby | Powered by ArtCMS